Medlem

Information om medlemskap

Konstföreningen måltavlan är en personalförening inom Region Gävleborg som är verksam i Hälsingland. Som medlem i vår förening får du delta i vårt årliga konstlotteri som består av konst vi köpt in under året för medlemsavgifterna. För att bli medlem i Konstföreningen Måltavlan behöver du ansöka om medlemsskap på Plexus via din arbetsdator. Där finns en blankett att ladda ned som du fyller i och sedan skickar till vår kassör som registrerar dig som medlem. Medlemsavgiften är 30 kr/ månad och dras av nettolönen. Även du som blivit pensionär och varit medlem i föreningen kan fortsätta vara medlem, då betalas den årliga medlemsavgiften direkt till vår kassör. Du som medlem kan också ansöka om att gå med i Konstföreningen Måltavlans facebookgrupp. Där delas information om vilka konstverk som köpts in och tips på utställningar och aktiviteter.